Producent worków foliowych LDPE, HDPE oraz biodegradowalnych do segregacji odpadów komunalnych "U ŹRÓDŁA"

Krótki rys historyczny firmy: 

„Zapakować śmieci w powietrze” – taka idea przyświecała Sławomirowi Starościakowi, założycielowi firmy Starpack, kiedy 20 lat temu rozpoczął swój życiowy projekt. W 1995 roku we współpracy ze Spółką Beskid w Żywcu tworzone były podstawy systemu, który dziś funkcjonuje w całej Polsce. Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” w systemie workowym zdobywając popularność i akceptację kolejnych gmin i zakładów komunalnych przechodziła szereg zmian. Ewoluowała stając się coraz bardziej przyjazna mieszkańcom, ekologiczna, ergonomiczna i praktyczna. 
Założeniem twórców był początkowo podział wszystkich surowców w miejscu ich powstawania. Mieszkańcy otrzymywali zestaw aż siedmiu kolorowych worków, z przeznaczeniem na różne odpady: żółty – plastik, niebieski – papier, bezbarwny – tekstylia, czerwony – metal, zielony – szkło kolorowe, biały – szkło bezbarwne, czarny – pozostałe odpady. W kolejnych latach wprowadzono worki brązowe na odpady biodegradowalne. 
Tak pierwotnie zbudowany system miał szereg wad, które należało eliminować. W ścisłej współpracy z zakładami komunalnymi zmieniała się liczba worków i ich przeznaczenie. Przykładowo worki czerwone były idealnym „łupem” dla lokalnych zbieraczy złomu. Nie raz w dniu wywozu, jadąc rano samochodem do pracy mijało się rowerzystów pomysłowo obładowanych czerwonymi workami niczym chiński kupiec, pędzących do skupu złomu. Rozwiązaniem problemu okazało się przerzucenie tych surowców do worka żółtego. Odtąd worek żółty funkcjonował zbiorczo na plastik i metale co skutecznie zniechęciło zbieraczy. Innym przykładem są worki na szkło. Wraz z rozwojem i zautomatyzowaniem linii sortowniczych można było połączyć szkło kolorowe i bezbarwne do jednego worka. Separatory optyczne zajęły się resztą. Kamieniem milowym było wprowadzenie w workach otworów i tasiemki do zawiązania i zawieszenia. Patent na wzór użytkowy firma Starpack zarejestrowała w 1998 roku. Obecnie otwory i tasiemka przy worku to rzecz oczywista.
Kolejne lata działalności upływały na edukowaniu gmin, zakładów komunalnych i firm wywozowych, a przede wszystkim mieszkańców. Firma Starpack niezwykle aktywnie uczestniczyła w edukacji ekologicznej i w akcjach mających na celu rozpowszechnianie workowego systemu segregacji odpadów. Na dziś dzień działa w wielu programach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jest fundatorem nagrody rzeczowej w konkursie o „Puchar Recyklingu”, corocznie włącza się w liczne akcje ekologiczne. Ukoronowanie ciężkiej pracy Sławomira Starościaka to rok 2005 i nagroda w kategorii ekoprodukt za „optymalizację systemu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła” przyznana w konkursie o Ekolaury PIE oraz Honorowy Dyplom Heraklesa otrzymany w 2008 roku od KFDZOM za szczególną wieloletnią działalność firmy na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Firma Starpack przyczyniła się do ukształtowania standardów w segregacji odpadów komunalnych i wypracowaniu kolorystyki definiującej rodzaj selekcjonowanego odpadu.
Copyright Nazwa.pl